Gemeenten komen 4,8 miljard tekort

1/8/2015 7:00:14 PM   Bron: NOS

Gemeenten komen bij ongewijzigd beleid in 2018 samen 4,8 miljard euro tekort op hun begroting. Dat blijkt uit een analyse van onderzoekscentrum COELO in opdracht van de VNG. Het centrum constateert ook dat gemeenten weinig ruimte hebben om dit probleem op te lossen.De cijfers komen niet onverwachts, omdat bekend is dat de decentralisatie van taken van het rijk naar de gemeenten van veel taken gepaard gaat met bezuinigingen. Maar het laat wel zien dat de gemeenten voor een grote uitdaging staan.Gemiddeld gaat het om 284 euro per burger die gemeenten tekort komen. Maar per gemeente en per burger kan dit getal veel hoger uitpakken. Zo blijkt uit het COELO-rapport dat grote gemeenten en gemeenten in de noordelijke provincies gemiddeld een groter tekort hebben. Volgens het COELO hebben de gemeenten weinig ruimte doordat ze nauwelijks inkomsten beheren, maar wel steeds meer verantwoordelijkheden hebben. Zo geven gemeenten meer dan een kwart van het overheidsgeld uit, maar krijgen ze maar 3,5 procent ervan binnen. De VNG vindt dit ook een probleem en heeft daarom opdracht gegeven aan een nieuwe commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan om de gemeentefinanciering te onderzoeken.

<< Terug    Lees verder >>